Just-a-Fact

Technologie is van explosief groeiend belang. Het heeft invloed op het individu en het collectief en vice versa. Wat zijn de onderlinge verbanden en welke effecten hebben ze op elkaar? En wat is belangrijk daarin? 

Tegenwoordig lijkt iedereen zijn eigen feiten te hebben en redeneert vol overtuiging vanuit het eigen gelijk. Maar wat zijn (de) feiten? Wat weten we niet en hoe zit het dan? Om zo dicht mogelijk bij ‘de waarheid’, de feiten te komen, moet je het vanuit alle perspectieven bekijken en overeenstemming vinden: de sweetspot. Echter: juist daar zit de zoektocht. Hoe is dat perspectief? Die exploratie willen we ingaan.


Frederique
Chef Wiskunde


Melvin
Chef Creatie

 • Team Just-a-Fact?
 • Focust op het ‘IK’, of: de invloed van technologie op het individu.
 • Stelt de vraag: is dit wel ‘just a fact’?
 • Twijfelt.
 • Let op de details.
 • Haalt inspiratie uit en ideeën van Wait But Why.
 • Maakt de tekeningen die je ziet op Just-a-Fact.
 • Denkt veel zelf te kunnen, maar vraagt uiteindelijk toch meestal om hulp.
 • Schrijft blog-artikelen over vanalles, zonder een duidelijke rode draad.


Wouter
Chef Feedback

 • Team Just-a-fact!?
 • Verbinder.
 • Wijsheid komt met de jaren.
 • Graag een theorietje of modelletje, dan heb je in ieder geval wat ondergrond.
 • Iedereen ‘is’ bij de gratie van z’n (sociale) omgeving.
 • Geen details graag
 • …luisteren…. Luisteren? LUISTEREN!! Praten kan altijd nog.
 • Sociale netwerken, nu ook digitaal, en de Kr/M-8 van het sociale.

Missie

Bijdragen aan en aanmoedigen tot een open gesprek over hoe technologie, individu en het collectief met elkaar verbonden zijn.

Visie

Just-a-Fact is een plek waar je leert over data & technologie en wordt gestimuleerd om de ontwikkelingen op deze thema’s te bevragen, in context te plaatsen en bespreekbaar te maken.

Kernwaarden

Nuance: Wij geloven niet in zwart of wit, maar in het grijze gebied daartussen. Wij plaatsen technologische ontwikkelingen in hun context en brengen nuance aan. Kijk samen met ons voorbij de hype(s) en je zult merken: er is altijd iets waarover je het eens bent.

Tastbaar: Data, kunstmatige intelligentie, algoritmen… het klinkt allemaal zo ver weg, zo vaag. Maar dat is het niet. Wij laten je zien dat deze thema’s eigenlijk heel tastbaar en begrijpelijk zijn.

Eenvoud: Just-a-Fact betekent klare taal. Wij houden het overzichtelijk en simpel, in stijl en woorden.